Fakta om minigrisar

Grisbenämningar

So/Sugga/Gylta

Det ursrpungliga ordet för gris eller svin är so. Det motsvaras i norskan av su, i tyskan av Sau och i engelskan av sow. Ordet är mycket gammalt och går tillbaka till indoeuropeiskan. På latin heter det sus och i sanskrit betecknar su-kará vildsvin.

Så småningom kom ordet so att beteckna bara hongrisen. Ordet sugga är en smeknamnsform av so. Ordet kommer från tyskan, sugge, och är känd i svenskan först på 1500-talet.

Ordet svin hör också ihop med so. Från början var det ett adjektiv bildat av su och ändelsen -in. Ändelsen betecknar en tillhörighet och ordet svin var alltså från början detsamma som grisunge. Även i latinet finns adjektivet suinus bildat av sus.

Ett annat ord för grishona är gylta. En gylta var en sugga som var dräktig för första gången. Ordet är bildat av galt och betyder ”grishona mogen för galt”. Nu används ordet gylta för grishonor som ännu inte fött någon kull. Motsvarigheten hos ex. kossor är kviga.

Galt/Orne/Kastrat

Ordet galt i sin tur är man lite osäker på. En del menar att ordet är bildat av en gammal stam som betyder skrika, jämför med ordet gala. Det andra ordet för mansgris (!) är ju orne. Det är ett gammalt germanskt ord som från början betydde handjur. Ordet är besläktat med latinets verrus, som betyder fargalt (avelsgalt). Förleden far- är förresten också en gammalt germanska ord för svin, egentligen samma ord som latinets porcus – jämför med engelskans pork för fläskkött.

Kastrat är en galt som är kastrerad.

Kulting

Kulting i ordet griskulting kommer från ordet kult, som betyder kloss, bergknalle eller halvvuxen yngling.

Pelle

Benämningen på en väsentligt eftersatt gris. I NE står det: gris som växer sämre än kullsyskonen. Pellesyndromet, som bl.a. ger förändringar av tarmslemhinnan, orsakas av den stress som särskilt grisar som är små vid födelsen utsätts för

 

Normalvärden minigris

Dessa uppgifter är hämtade från ”Minigrisvademekum”. En minigris normalvärden är inget du ska använda dig av om du upplever att din gris beter sig annorlunda eller verkar må dåligt. Då ska du genast kontakta en veterinär!

Kroppstemperatur

Rektaltemperaturen ligger mellan 38,3 – 40 grader och är åldersrelaterat
Grisar av alla raser har en högre kroppstemperatur än oss människor. Därför kan man ofta uppleva grisen som väldigt varm utan att den är sjuk. Att dela säng med en gris kan bli mycket klibbigt!

Hjärta och lungor

Hjärtfrekvensen hos en minigris är 70-110/min
20-30/min är normal puls, det är detsamma som antal andetag i minuten, grisen andas alltså ungefär dubbelt så snabbt som vi.

Vikt

Enligt vademekumet är normalvikten 50-70 kg. Denna siffra kanske är ett normalvärde, i normalskalan. Men det finns minigrisar som väger mindre och även mer. Mina fullvuxna grisar väger ca. 35-40 kg. Självklart är genetik, mat och motion viktiga faktorer för vikten. Mina grisar har så gott som fri tillgång till hö/gräs året runt och har alltså inte låtit bli att växa på grund av för lite mat.

Ålder

Minigrisar blir fullvuxna vid 3-5 års ålder och att de kan bli 20 år gamla.

Storlek

Mankhöjden är ca 50 cm
Kroppslängden är 80-100 cm men många minigrisar blir inte mer än 60-70cm långa.

Fortplantning

Minigrisarna blir könsmogna vid 2-4 månaders ålder.
Östruscykeln är 19-25 dagar, alltså intervallet mellan brunsternas början.
Brunsten består av förbrunst (1-4 dgr) och högbrunst (den egentliga brunsten) i ca 2 dygn.
En gris är dräktig i 106-116 dygn, man brukar även säga 3 månader, 3 veckor och 3 dagar.
Kullstorlek 4-15 kultingar

 

Allergi

När man älskar djur men samtidigt är allergisk mot pälsdjur, vill man självklart hitta ett djur som man kan ha ändå, då gärna ett man kan kela med. Fiskar, spindlar, ormar och andra reptiler är ofta inte ett alternativ.

Minigrisen har samma kvalster som oss, vilket gör att man tror att man kan ha en minigris även om man är pälsdjursallergiker. Nu är jag inte någon allergiläkare och jag är osäker på om jag använder de korrekta orden när jag nu ska försöka återberätta vad min allergiläkare sa och tyvärr hade rätt i… visade det sig. Kan tillägga att detta även bekräftas om man söker lite på internets läkar-sidor.

Pälsdjursallergiker ska inte skaffa en minigris!

Citatet är från min allergiläkare.

Allergi är ackumulativt

Det betyder att om man är allergisk mot ex. björkpollen, gräspollen och katter så kanske man inte reagerar för katter om det inte samtidigt flyger omkring pollen från både björk och gräs. I praktiken blir det så att ibland kan man kela med en katt utan att få några allergiska reaktioner. Allergin måste komma upp till en viss nivå, innan symptomen sätter in. Dessutom kan det ta upp till sex månader innan man utvecklar en ny allergi. Om man aldrig utsätter sig för ex. hästar så är inte den allergin utvecklad. Men om man börjar rida kan det vara så att man måste sluta med det efter några månader för att man har utvecklat en allergi mot hästar och förhindras då att fortsätta med sitt nyvunna kanske jätteroliga intresse.

Tar tid att utveckla allergi

Jag ville inte tro på min läkare, det lät mycket roligare att lita på uppfödaren, som ju sa att jag kunde köpa grisen på prov i två veckor.

De tog ganska precis sex månader för mig att utveckla allergin mot gris! För mig var det inte ett alternativ att lämna bort Chico till någon annan utan mitt liv började en ny fas; jag har inhalerat Cortison i förebyggande syfte 2-3 ggr/dag samt Bricanyl några gånger/vecka när Cortisonen inte räckt. Detta höll jag på med i ca 4 år innan vi flyttade och Chico kunde flytta ut i lagården.

Att vara allergisk är både jättejobbigt och orättvist, för visst är det vi djurälskare som drabbas! Ja, det är klart.. det är ju vi som utsätter oss för att utveckla allergin.

Att behöva sluta rida för att man utvecklat allergi är fruktansvärt! Men det är värre att behöva omplacera eller rent av avliva sin älskade gris när allergi har utvecklats! Att omplacera grisar går ju, men det är inte en optimal lösning eftersom grisar är flockdjur.

Det finns de som erbjuder en ”prövotid” eller ”testfamilj” så man kan se om man är allergisk. Men om man känner till ovanstående så inser man snabbt att det inte fungerar, eftersom då måste man tillbringa ett halvt år hos testfamiljen för att få svar. Dessutom kan det vara så att man är allergisk mot något mer som inte finns hos testfamiljen, men i sin hemma miljö, så allergin för grisen kanske inte visar sig förrän man får hem den.

Plan B

Som avslutning i detta ämne vill jag säga till dig som är allergisk och ändå vill köpa en minigris att se till att du har en plan B innan du köper din gris. För om det nu skulle utvecklas allergi så är det väldigt skönt om man redan tänkt tankarna på hur man löser situationen. T.ex. köper en gris till och låter de bo igrishus i trädgården i stället.

 

Regler & tillstånd

Jag kan inte garantera att det du läser här är aktuellt, jag har ingen bevakningar på regeländringar så dubbelkolla alltid med SJV.
SJV (Svenska Jordbruksverket) särskiljer inte minigris från produktionsdjur, alla regler som gäller ”vanliga” grisar gäller även din minigris!

SE-nummer

Som ägare av en minigris ska du vara registrerad i SJVs grisregister. Du får ett produktionsplatsnummer som kallas SE-nummer. Grisregistret är ett viktigt verktyg för att kunna spåra smitta, begränsa spridningen av smitta och för att effektivt kunna bekämpa smittan vid utbrott av smittsamma sjukdomar.

Blanketten Anmälan – djurhållning i pdf-format

Förflyttningsanmälan

Om du får besök av en annan gris är det DIN skyldighet att anmäla det till SJV, inom 7 dgr från att grisen kom till dig. Man kan göra det antingen via en blankett man laddar hem från SJVs hemsida, eller via datafil. Det kostar 50,- resp. 12,-/gris.

Blanketten Rapportering av förflyttning i pdf-format

Märkning

Din gris ska nu vara märkt innan den lämnar uppfödaren. Märkningen ska göras antingen med öronbricka eller med synlig tatuering. Jag tror inte att någon uppfödare uppfyller denna lagen eftersom minigrisens öron är så små att märkningen inte får plats. Men se till att du får med dig märkeslapparna så du har dem för ev. framtida behov.

Utrymmeskrav

Enligt SJV författningssamling 2003:24 L80 så gäller följande krav på utrymme för minigrisar.
Minsta tillåtna yta: 6 m2
Minsta yta per djur vid grupphållning: 3 m2
Minsta yta per avelshona med kull: 6 m2
Minsta mått på kortaste sidan; 2 m.
Minsta höjd: 1,8 m.

Ingen animalisk föda

För att skydda de svenska grisarna mot mul- & klövsjuka är det förbjudet att utfodra svin med matavfall med animaliskt innehåll. Förbudet gäller alltså även för minigris! Rester från matbordet i form av pasta, grönsaker, frukt, bröd etc. går alldeles utmärkt att servera sin gris. Men inte något animaliskt alltså.

Krav på sällskap

Grisar är flockdjur och de måste ha sällskap. De kan inte bo själva ute i lagårn el. uthus, utan måste ha en kompis om de inte bor inne med familjen.

Tillstånd kommunen & hyresvärd

Kolla med din kommuns miljöförvaltning om det är okej att du skaffar en minigris. Börja med att titta på din kommuns hemsida, hittar du ingen information där – ring dem och fråga.

Om du är hyr din bostad, kontakta fastighetsägaren innan du skaffar dig ett husdjur och få bekräftat att det är okej.